Riteiner

Riteiner
Retainerat përdoren në fazën finale të trajtimit ortodontik për të fiksuar dhëmbët
në pozicionin e tyre të ri.

Leave a Reply