Aparate të Levizshme

Aparate të Levizshme
Aparatet e lëvizshme janë për fëmijët. Ato stimulojnë rritjen e nofullave,
lehtësojnë drejtimin e dhëmbëve dhe korrektojnë dhe rregullojnë kafshimin. Në
varësi të anomalisë mund të zgjidhet plotësisht problemi (me kushtin që
mbajtëset të mbahen mjaftushëm në gojë) ose pjesërisht duke u pasuar nga një
aparat fiks, duke ulur kohën e mbajtjes së braketave

Leave a Reply