Aparate Fikse Metalik

Aparate Fikse Metalik

Aparatet fikse fillojnë të vihen në moshën 12 vjeç dhe mund të përdoren tek të
gjitha moshat adulte. Komponentët e aparatit përbëhen prej çeliku i cilësisë së

lartë. Teknologjia e re ka bërë që braketat të jenë më të vogla dhe më të
rehatshme se sa në të shkuarën.
E rëndësishme është që mjeku juaj ortodont pas vendosjes së diagnozës të bëjë
zgjedhjen më të mirë dhe më efikase për rastin tuaj. Kjo do të thotë që anomalia
juaj të zgjidhet sa më mirë dhe me kohëzgjatjen minimale.

Leave a Reply